Flyktingar bor farligt

Den största flyktingströmmen sedan andra världskriget pressar Europa och många länder vet inte hur de ska hantera flyktingarna, i en Paris bor flyktingarna i brist på annat, i en skola full av hälsofarligt radon. 

I en övergiven skolbyggnad på hundratals flyktingar, flyktingar som har tvingats lämna allt de har och äger för ett hopp om en bättre framtid. Dagens Nyheter rapporterar. Det är i Paris skolan ligger, och trots att det inte är ett ”värdigt liv”, är det de bästa alternativet för flyktingarna och tack vare hjälpsamma fransmän slipper migranterna i alla fall bo i tält ute i det kalla vädret. Men även fast skolan är det bästa alternativet nu, är det inte bra. Så här står det i artikeln:

Det hänger en unken doft av mögel i korridoren. På en dörr har någon satt upp ett A4-ark som varnar för att barn inte ska ta för mycket på väggarna. Det finns bly i målarfärgen från 1960-talet. – Dessutom är byggnaden full av hälsofarligt radon.

Och det här med att det är radon i byggnaden, det är verkligen inte hälsosamt. Radon i bostäder orsakar varje år drygt 500 fall av lungcancer i Sverige, det är den näst-vanliga anledningen till sjukdomen, strax efter rökning. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:symbol EU

  • I marken under eller runt huset/byggnaden.
  • Byggnadsmaterial. Så kallad blåbetong kan ge högre radongashalter, speciellt när luftväxlingen är dålig. Betong som denna tillverkades mellan 1929 och 1978.
  • Vatten i hushållet. Vatten från bergborrade brunnar, alternativt från kallkällor, kan innehålla spår av radon. Då har gasen lösts i  vattnet och frigörs sedan i luften vid spolning exempelvis när dusch eller tvättmaskin används.

Det bästa för att säkerställa att man inte har radon i hemmet är att antingen beställa en radonavskiljare eller kontakta experter inom området, som till exempel http://www.radonett.com/sv.

Vill du lära dig mer om radon kan du läsa på hos Strålsäkerhetsmyndigheten. De förklarar mycket tydligt och enkelt hur det fungerar och hur man kan skydda sig.

Dessvärre finns det inget skydd för de flyktingar som redan bor i skolan i Paris. Och om en tänker på att de frivilligt bor där, medvetna om riskerna, hellre än att vara kvar i det land de kommer från – förstår man att situationen i hemlandet varit ytterst kritisk. Förhoppningsvis kommer Fransk myndighet att hantera detta snarast och se till att de migranter som kommer till landet får den hjälp de förtjänar och behöver.