Migrantliv i läger

Migranter och flyktingar lever inte bara i otrygghet, många väntar på när deras liv ska börja fungera igen. I Calais försöker många ta sig över till Storbritannien.

hands-water-poor-povertyI ett tidigare inlägg skrev vi om hur flyktingar runt om i Europa bor farligt. Det är ju så att många människor i världen är i flykt på grund av katastrofer och krig, något som gör att de måste söka bostad och hjälp i andra länder där det är fred.

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur migranterna i norra Frankrike har det. I Frankrike uppstod för två år sedan ett migrantläger i staden Calais som kallades för ”Djungeln”. När det var som mest människor i lägret räknar man med att det var uppemot 10 000 personer som huserade där. Många av vilka ville ta sig över kanalen till Storbritannien. Nu har de sedan oktober för snart ett år sedan evakuerats till andra orter runt om i Frankrike och lägret revs av polisen. Det finns dock fortfarande folk kvar i lägret, brittiska välgörenhetsorganisationer räknar med att det bor ungefär 750 människor i ett industriområde i närheten. De sover för det mesta utomhus med plastskynken och filtar i skydd mot väta och kyla.

Lever utsatt i regn och kyla

Här lever de om inte farligt så absolut inte i trygghet. Flera gånger i veckan kommer polisen om natten och sprayar tårgas, tar deras filtar och andra ägodelar. Det är vanligt att de få tält som finns skärs sönder av polisen, något som har gjort barn väldigt rädda för myndigheter.

De flesta som samlats i trakten kring nordfranska Calais vill över till Storbritannien. Många tror att där är lättare att få både jobb och asyl. Franska myndigheter uppger att runt 30 000 försök har gjorts av migranter att ta sig över Engelska kanalen illegalt, bara mellan januari och juli i år. Det är genom tunneln eller via färjor som färden oftast sker.