Flera skolor i behov av omfattande renovering

De svenska skolorna är i behov av omfattande renoveringar och ombyggnationer. Många står inför ett avgörande val ifall det är billigare med rivning och nybyggnation, eller om det är bättre att rusta upp och bygga ut den befintliga.

Det är både fasadrenoveringar, utbyggnationer, saneringar och ombyggnationer som hantverkare Stockholm får in tusentals offerter på. Behovet av att rusta upp de svenska skolorna är så stora att det är fullt upp bland proffsen med att tillsätta kompetens och personal. Ju fler elever som går på en skola desto större blir behovet av ett stort kök, matsal, skolgård – eventuellt fler gympasalar och fler klassrum.

Ombyggnation för att utöka kapaciteten

”I februari nästa år startar ombyggnationen av den över 100 år gamla Torpaskolan i Jönköping. Utbyggnaden och anpassningen görs för att, på sikt utöka skolans kapacitet från 450 elever till 525 elever. Men också för att möta morgondagen krav på en god skolmiljö för såväl lärare som elever.” – SVT

Citatet ovan är inte längre en ovanlig syn när det skrivs om skolorna i våra medier. Både på landsbygden och mitt på Östermalm i Stockholm växer skolorna så att det bokstavligen talat knakar i fogarna. Det viktiga då är att anlita både hantverkare som kan garantera kvalitet och en ordentligt bra grund, elektriker som ser till att allt står rätt till och målare som kan se till att fasaden både inomhus och utomhus blir fin.

Man kan också komma ihåg att klassrummen är en miljö där det är viktigt att man får arbetsro i. Det är inte längre ovanligt att man anlitar inredningsarkitekter som är specialiserade på att skapa en harmonisk miljö där eleverna kan utveckla sina kunskaper i.