Sänkt rot-avdrag oroar

Det här med att renovera hemma tar tid och framförallt tar det planering precis som att det dessutom alltid kostar en bra slant att bygga om, vilket gör just planeringen av ombyggnationerna något att fokusera på – vilket var precis vad familjen Hedberg gjorde och därför kunde finansiera sin ombyggnad och fortfarande använda sig av det nuvarande rot-avdraget något man strax inte kommer kunna längre.

renovering (2)När det kommer till en renovering av villan är det mycket som ska till och det räcker inte bara med att införskaffa sig en hammare och ett par snygga arbetskläder utan det kräver även en hel del planering. Speciellt i och med att rot-avdraget vid årsskiftet går från att vara 50 procent av beloppet till att enbart täcka 30 procent, ett förslag Socialdemokraterna drev igenom tidigare i år i och med sitt budgetförslag. Men eftersom att detta var på tapeten redan när den nya regeringen tog makten är det en del familjer som varit ute i god tid och faktiskt gjort slag i saken gällande sina renoveringar så att de precis ska hinna med att fortfarande få 50 procent i rot-avdrag. Ett exempel på en sådan familj är familjen Hedberg.

Så gjorde familjen Hedberg

Redan i fjol kontaktade Birgitte Hedberg det hantverkarbolag som nu är i full färd att hjälpa till med familjens renovering och det var i våras som de fastställde att i augusti så skulle arbetet påbörjas, skriver Dagens Nyheter. Men vägen hit var inte den snabbaste, speciellt inte som ruschen efter hantverkare drog igång på riktigt när försämringen om rot-avdraget gjordes tillkänna – då hade de till och med hantverkare som drog tillbaka sina offerter eftersom de helt plötsligt inte längre hade tid att genomföra arbetet. Och vilket arbete som familjen planerat med sin renovering. Inte bara ska hantverkarna och familjen flytta tvättstugan utan den ska även bli badrum och köket ska moderniseras till det bättre och större vilket även gjort att ombyggnaden påverkar de utrymmen som ligger i anslutning till de ytor som byggs om. Så förutom själva renoveringen måste man även flytta elcentralen, värmepumpen och vattenledningarna, vilket både tar tid och pengar – så för den som är i samma situation som familjen Hedberg kan i dagsläget inte vänta sig att hinna ta del av rot-avdrag på 50 procent utan får nöja sig med 30 procent. Dessutom kan det inom den närmsta tiden vara svårt att få tag i en hantverkare överhuvudtaget och enligt Johan Sterndal som är VD på Hantverkarna vilket är Sveriges största näringslivsorganisation för hantverksföretagare kan en framtid vara att hela 6 000-7 000 hantverksjobb försvinner.

Riktar kritik mot avdragsändringen

pengafällaNågon som är kritisk gentemot avdragsändringen är Johan Sterndal som i en intervju med Expressen menar att sänkningen kan innebära att hela 6 000-7 000 hantverksjobb försvinner. Anledningen till att han tror detta grundas i att rot-avdraget så som det var gav upphov till mellan 18 000 och 20 000 nya hantverksjobb som också bidrog till att problematiken med svartjobben minskat. Med andra ord är det stora orosmolnet nu att de vita hantverkarjobben återigen övergå till att konkurrera med svarta jobb om hantverksuppdragen – något vi alla kommer att förlora på i slutänden, menar Sterndal. Vad som dock sker efter ändringen återstår att se.