Säkerhetsdörr mot inbrott och brand

Visste du att en säkerhetsdörr även kan minska dina energiutgifter? Genom gamla sortens dörrar smiter värme både ut och in i din lägenhet, och du förbrukar mer energi än vad du skulle behöva. Förutom de två vanligaste anledningarna till att skaffa säkerhetsdörr (skyd mot inbrott och brand) är säkerhetsdörren dessutom ett klimatalternativ. Vi reder ut hur det hänger ihop.

Det blir allt vanligare att svenskarna installerar säkerhetsdörr på sina lägenheter och villor. Två övergripande orsaker har lett till denna ökning: inbrotten ökar stadigt i större delen av landet, och dessutom börjar vi tänka smartare vad gäller brandsäkerhet. Många av oss bor i ekande trapphus som stör oss mitt i natten när grannarna kommer hem. Säkerhetsdörren ljudisolerar också, vilket ger en tät och trygg känsla när du stänger om dig efter jobbet.

Dessutom är en säkerhetsdörr tätare, vilket leder till minskat värmeutsläpp (eller köldinsläpp), vilket kan sänka dina energikostnader.

Det sistnämnda är det nog få som tänker på.

Släpper varken in tjuvar, kyla eller ljud

I Botkyrka, Stockholm, skedde rekordmånga inbrott under 2017. I mitti.se kan du läsa en lista över Stockholm läns kommuners statistik över inbrott. Grannsamverkan är ett av de smartaste sätten att undvika inbrott. Alla sätt som gör att inbrottstjuvarna beräknar det svårt att bryta sig in kommer göra att de väljer bort just ditt hus och din dörr.

Fördelen med säkerhetsdörren är även att de är ljudisolerande. Det gör att du slipper vakna på natten av att grannar klampar i trapphuset och dylikt. Det kan på sikt minska stress och sömnbesvär, men framför allt ger det trygghetskänslor när du får stänga tätt efter dig.

Säkerhetsdörrar är som bekant även brandsäkra. Det gör att det minskar risken för spridning ifall en brand skulle uppstå. En gammal dörr släpper igenom både brand – men också värme eller kyla. Säkerhetsdörrar gör att du minskar värmeläckage och sparar på så sätt på miljon och dina energikostnadet. I en artikel i jnytt kan du läsa om hur du kan tänka kring att isolera ditt hem ytterligare. Genom att täta fönster och dörrar är du på god väg att isolera ditt hem klimaträtt.