Skadedjuren blir fler

Bara sedan 2010 har antalet saneringar för att få bort kackerlackor i svenska hem ökat med 143 procent. Förutom kackerlackor är vägglöss ett av de problem som man rapporterar flest problem med.

Saneringsföretaget Nomor har på uppdrag av Trygg-Hansa tagit fram statistik som visar att antalet skadedjurssaneringar har fyrdubblats under de senaste fyra åren. Under detta år kommer Nomor, enligt sina egna beräkningar, att utföra 100 000 saneringar. Till detta ska läggas saneringar som utförs av andra företag i branschen, som t.ex. Anti-Cimex.

Ofta kan det krävas flera saneringar för att bli av med kackerlackor, åtminstone om problemet inte upptäcks i tid. Eftersom kackerlackor är aktiva på natten kan det dröja innan man upptäcker att man fått in dem i sitt hem. Kackerlackor kan sprida ett flertal olika sjukdomar, bl.a. gulsot och salmonella.

Skydda dig mot kackerlackor genom att:

  • Regelbundet rengöra bakom och under spisen. Varma, trånga utrymmen är kackerlackornas favoritplatser.
  • Inte köpa med dig mat från semestrar i utlandet.
  • Förvara livsmedel i behållare med tättslutande lock.
  • Tömma soporna ofta.

Vägglöss

Problemen med skadedjur av olika slag är störst i storstäderna, men även många mellanstora städer har problem med kackerlackor och annan ohyra. Faktum är att under år 2012 utfördes fler saneringar mot vägglöss i Sundsvall och i Umeå var för sig än i Göteborg. Umeå hamnar också på en sjätteplats när det gäller antalet saneringar mot kackerlackor under samma år.

Trots namnet brukar vägglöss inte hålla till i väggar, utan i sängar eller bakom golvlister. När en sanering genomförs måste de boende bo kvar, eftersom de lockar ut lössen, som suger blod från människor och djur. Saneringen genomförs med ett ämne som torkar ut lössen. Till skillnad från kackerlackor sprider vägglöss dock inte sjukdomar. Ett tecken på att man fått vägglöss kan vara små svarta prickar, som är lössens spillning.

En viktig anledning till den stora ökningen av ohyra är att vi svenskar reser mer än någonsin tidigare. Vägglöss kan även finnas i begagnade, stoppade möbler.

När vägglöss eller kackerlackor kommit in i en lägenhet kan de förflytta sig vidare till grannarna, och på så sätt spridas till ett helt hyreshus.