Personalliggare främjar kvalitet och konkurrens

För att få byggkvalitet krävs bra byggare. Alla seriösa hantverkare och byggen har i dag personalliggare som registrerar alla som kommer in och ut från byggarbetsplatsen. Med hur ser reglerna ut kring detta?

 

Den som är arbetsgivare på en byggarbetsplats gör det som enklast för sig genom att ha en smart tidrapportering med personalligare från Nuba. En gör att du direkt kan se att alla är på rätt plats och det ger dig dessutom helt korrekta underlag för både löner och fakturor.

 

Skatteverkets hemsida går det att läsa följande:

 

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

 

En lag som har kontrollavgift vid brott

 

Denna lag infördes 1 januari 2016 och nu har den alltså funnits i drygt två år. En liggare med personalen är en slags förteckning som visar vem som är verksam på en byggarbetsplats, när de börjat jobba och slutat för dagen. Dess syfte är enkelt, att motverka det svartarbete som är vanligt förekommande i byggbranschen. Det är även menat att en liggare ska främja en lite sundare konkurrens i samma sektor. Men vad händer om en person inte är inregistrerad i personalliggaren någon inloggning inte gjorts fast den skulle det? Jo, det ger grund för Skatteverket att ta ut en kontrollavgift på hela 15 000 kronor.

 

I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur företagare i fler branscher kan få krav på sig att använda just en digital förteckning över sina medarbetare på arbetsplatsen. Det skulle kunna ge staten närmare 200 miljoner kronor extra samtidigt som fler vita jobb skulle komma ut på arbetsmarknaden.