Så här ska du återvinna enligt lagen

Renoverar du hemma och får massa byggskräp eller har du helt enkelt inte koll på hur ska sortera din sopor till vardags? Att sopsortera rätt är otroligt viktigt för miljön och för att undvika att exempelvis farliga kemikalier hamnat ute i naturen.  Här berättar vi mer om hur du ska sopsortera och vad du ska göra enligt lagen.

För att klimatets ska må bra är det viktigt att i alla sopsorterar. Det kan dock vara en konst att veta hur vi ska sortera och vad som ska slängas var. Läs mer här om hur du sopsorterar och beställ byggsäckar, sopkärl och containrar so gör sortering enkelt.

Lagar och regler om avfall

Hand,With,Garbage,Against,Full,Trash,Cans,With,Rubbish,BagsAvfallsdirektivet trädde i kraft 2008 och gäller inom hela EU. Denna lag inkluderar bland annat förebyggande av avfall, hantering av avfall och tillstånd och definitioner om avfall.

”Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.” Sopor.nu.

Med andra ord är du skyldig att sortera allt ditt avfall i hemmet. Detta kan du exempelvis göra i grovsoprum, miljöstationer och på soptippen. Varje kommun har skyldighet att se till att allt hushållsavfall forslas bort och se till att denna bortforsling anpassas efter bebyggelsen. Det är dock viktigt för alla hushåll att anpassa sig efter kommunens regler oavsett om du bor i villa, eller lägenhet. Fastighetsägare är skyldiga att se till att deras boende kan lämna ifrån sig sina sopor någonstans i närheten av bostaden.

Sopsortering är ett gemensamt ansvar där alla behöver dra sitt strå till stacken för att kretsloppet ska fungera.