Regler vid renovering av bostadsrätt

Ska du renovera? det finns mycket saker att ha i åtanke, för det första – får du ens renovera? Kontrollera med styrelsen innan du börjar din renovering, annars kan det få stora konsekvenser. 

Vi har tidigare skrivit om husstriderna i Mjölby, vilka 3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4handlade om huruvida ett gulmålat hus var ”tillräckligt svensk i sin kulör eller inte”. Det hela slutade till slut i att fastighetsägarna inte behövde måla om, något som välkomnades av de flesta.

Men det är ju så när du köper ett hus eller en lägenhet, visst är den din – men det betyder inte at du kan göra vad som helst. Det du renoverar och förändrar måste vara accepterat av din omgivning ifall det syns, och dessutom måste du som renoverar en lägenhet ha själva bostadshuset i åtanke – kommer det du vill göra påverka de andra? Kan du ändra ventilationen utan att det blir dålig ventilation för grannen? Alla är inte medvetna om detta och gör därför förändringar utan att kontrollera med sin bostadsförenings styrelse, vilket kan få omfattande konsekvenser. Detta måste du kontrollera med din förening innan genomförande:

  • Vid vattenanslutningar och avlopp. Ska du till exempel byta plats på badrum eller kök eller flytta någonting i badrum eller kök så måste detta godkännas av  föreningen. En anledning till detta är att du måste kontrollera med övriga grannars avlopp så de inte påverkas, du måste dessutom ha en godkänd hantverkare med korrekt certifikat för att det ska kunna genomföras.
  • Väggar som ska rivas måste få ett godkännande av styrelsen, för att se om de är bärande. Skulle den vägg till vill riva vara bärande måste en byggkonstruktör kontrollera allting för att sedan se över vilka alternativ som finns. Att ta in en byggnadskonstruktör kan vara ganska kostsamt.
  • Fönster och dörrar får inte ändras på, du får bara göra förändringar på insidan av lägenheten.
  • Ventilationer får i regel aldrig eller sällan förändras, eftersom det kan påverka hela huset.

Läs gärna mer här om du vill veta vad som gäller vid renovering av fastighet.