Skadedjur i hemmet?

 

Har du problem med skadedjur hemma? Då kan det vara bra att rusta sig med rätt typ av ”vapen” mot dessa små gynnare, oavsett om det är möss, kackerlackor eller kanske silverfisk.

 

Det är allt fler som får problem med skadedjur hemma, med allt från råttor, flugor, silverfisk, mal och kackerlackor. Som tur är finns det medel och fällor som du kan sprida ut i ditt hem, som minskar mängden av ohyran. Detta kan du bland annat hitta på Skadedjursbutiken.

En digital lösning på skadedjur?

I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur digitala lösningar kan vara framtiden när det kommer till att bekämpa skadedjur. Det är experter på ohyra som menar att i framtiden kanske en kan övervaka och sanera samtidigt, sätta in fällor i avloppssystem, källarförråd och övervaka om det finns någon form av verksamhet från skadedjurens håll där. Det skulle då vara lättare att sanera samtidigt som en har övervakning på dygnet runt. Kanske är det möjligt inom en snar framtid i och med Internet of Things, där alla saker i stort sett är uppkopplade på en låg frekvens och pratar/utbyter data med varandra.

 

När det kommer till medel mot skadedjur går det att läsa mer fördjupat på bland annat Kemikalieinspektionen. Där går det att läsa om hur vägglöss kraftigt har ökat i Sverige samt att deras bett kan orsaka allergiska reaktioner, om du drabbas av vägglöss är det bäst att anlita en professionell skadedjurssanerare eftersom de är så svåra att bli av med. Även kackerlackor är väldigt svårbekämpade och där bör du också anlita en expert som har rätt medel att sanera ditt hem med. När det kommer till möss finns det saker du kan göra själv, bland annat använda dig av medel, bara du gör det på rätt sätt:

 

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Döda möss ska samlas in och slängas i hushållsavfallet för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

 

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Det tycks även ha upptäckts ett nytt skadedjur i Sverige, som kan göra skada i just hus. Det är en så kallad stenmård. Läs mer om detta här.